Radyo

MEN KÈK EMISYON RADYO NOU PWOPOZE OU: (Kreyòl / Français)

Bouyon Rasin: dimanch/ Sun. 6 p.m. (Université d’Ottawa)  –  http://chuo.fm/show/bouyon-rasin/  (achiv 1 mwa)

 Randevou Ayisyen: chak 2 dimanch/ Alt. Sun. 7 p.m. (Carleton University) – http://cod.ckcufm.com/programs/36/info.html (achiv 1 ane+)

Pawòl pou chèche chimen: chak dimanch, 9è nan maten www.radiokajou.com